Chcę wypłacić dywidendę ze spółki – jak to zrobić?

Naturalne jest, że przy zakładaniu działalności gospodarczej w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zakładamy, że firma generować będzie zysk. Następnie dochód może zostać zainwestowany lub wypłacony na rzecz wspólników w formie dywidendy. Środki finansowe, które posiada spółka z o.o. mogą zostać wypłacone na rzecz wspólników pod różnymi tytułami prawnymi – […]