Umowa zlecenie

Podstawę prawną przy zawieraniu umów zlecenie stanowi Kodeks Cywilny. Z przepisów ustawy wynika m.in. że zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania, ale nie odpowiada za efekty swojej pracy. Należy pamiętać, że umowy o pracę nie można zastąpić kontraktami cywilnoprawnymi. Przedsiębiorca nie ma prawa proponować takiego rozwiązania. Jeśli nie jesteś pewny, […]