Umowa sprzedaży udziałów w spółce

Sporządzenie umowy sprzedaży udziałów w spółce stanowi pierwszy krok na drodze ich zbycia. Jest to dokument, który aby być prawomocnym, musi zostać poświadczony notarialne. Notariusz nie jest jednak osobą, która zajmuje się jego sporządzeniem lub w jakikolwiek sposób odpowiada za jego treść. Osobą, która jest odpowiedzialna za przygotowanie umowy sprzedaży […]

Zbycie udziałów spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych, to oznacza, że każdy ze wspólników zobligowany jest do wniesienia wkładu pokrywającego kapitał zakładowy. W ten sposób wspólnicy pozyskują udziały. Czym jest udział w spółce z o.o.? Zgodnie z przepisami prawa handlowego udział to podstawowy element wyznaczający pozycję prawną wspólnika spółki z […]