Odpowiedzialność w przypadku braku środków finansowych spółki z o.o.

Warto podkreślić, że w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy są odrębnym podmiotem prawa i to spółka, jako podmiot odpowiada za zobowiązania wobec dłużnika. Wierzyciel nie ma prawa oczekiwać od wspólników zapłaty swojej wierzytelności przysługującej mu wobec spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybieraną formą prawną wśród wszystkich spółek. Wspólnicy […]

Organy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Prowadzenie działalności w tej formie posiada wiele korzyści, z których przedsiębiorcy chętnie korzystają. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy. Zgromadzenie wspólników. Jest organem uchwałodawczym oraz decyduje o najważniejszych sprawach spółki. Zgromadzenie wspólników tak […]