Wystąpienie wspólnika w spółce komandytowej

Spółka komandytowa to spółka osobowa, która zostaje założona w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą. Komandytariusz odpowiada w sposób ograniczony, a komplementariusz w sposób nieograniczony. Jak wygląda w praktyce wystąpienie wspólnika ze spółki? Spółka komandytowa działa według przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Jednak nie mówi on co zrobić, gdy wspólnik rezygnuje […]