Czy udzielenia informacji o spółce można odmówić?

Wspólnicy spółek mają prawo kontrolowania tego, co dzieje się w spółce oraz w jaki sposób jest ona prowadzona. Czy zawsze mają prawo wiedzieć w jaki sposób funkcjonuje spółka?

Zarząd spółki ma prawo odmówić udzielenia informacji i udostępnienia ksiąg oraz dokumentów spółki w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że wspólnik może wykorzystać je w sposób zagrażający bezpieczeństwu spółki.

Nie udzielając informacji zarząd chroni interesy zarówno spółki, jak i pozostałych wspólników.

Najczęściej zdarza się to wtedy, gdy wspólnik ma jakiekolwiek powiązania z podmiotem działającym w konkurencyjnej branży. Istnieje zagrożenie, że może on przekazywać informacje o działalności spółki. W tej sytuacji odmowa udzielenia informacji jest uzasadniona.

Wystąpienie wspólnika w spółce komandytowej

Spółka komandytowa to spółka osobowa, która zostaje założona w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą. Komandytariusz odpowiada w sposób ograniczony, a komplementariusz w sposób nieograniczony.

Jak wygląda w praktyce wystąpienie wspólnika ze spółki?

Spółka komandytowa działa według przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Jednak nie mówi on co zrobić, gdy wspólnik rezygnuje z prowadzenia spraw spółki. Zawarta jest w nim informacja, ze do wszystkich nieregulowanych spraw stosuje się przepisy o spółce jawnej i właśnie taka sytuacja występuje w tym przypadku.
Art.61. § 1. informuje, że jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, to wspólnik może wypowiedzieć umowę na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, chyba że kwestia ta została inaczej uregulowana w umowie spółki.

Wypowiedzenie umowy spółki powinno zostać złożone pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki w formie pisemnego oświadczenia.
Reszta wspólników ma możliwość dalszego prowadzenia spraw spółki. Jeżeli wspólnicy zdecydują się na kontynuacje to mają obowiązek przekazać odchodzącemu wspólnikowi jego udział kapitałowy, który ustalany jest na podstawie osobnego bilansu.

Wady i zalety spółek komandytowych!

Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to spore wyzwanie. Ty jednak zdecydowałeś się je podjąć? Bardzo dobry wybór. Przed Tobą wszelkie ważne załatwienia związane z zakładaniem spółki. Jednak jeśli nie chcesz się wplątać w ten cały wir załatwień pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z zakupu gotowej spółki. Jest to bardzo bezpieczny i oszczędny czasowo sposób na własną działalność. Jednak oprócz tych formalności, ważną, a nawet bardzo ważną kwestią są wspólnicy. To do Ciebie należy odpowiedni ich wybór, bo tutaj liczy się zaufanie, a jego nie możesz kupić. Przemyśl dokładnie to, kogo chcesz w swojej firmie, bo to od nich zależy dużej mierze jej sprawne funkcjonowanie.

Wybrałeś już odpowiednich ludzi? To teraz oni wchodząc do spółki wnoszą do niej wkłady, które składają się na kapitał udziałowy spółki. Minimalny kapitał zakładowy tej spółki wynosi 50 000 zł. Wkład może być w postaci gotówki lub aportu.

Odpowiedzialność za zobowiązania, bo przecież ktoś musi odpowiadać za coś, co pójdzie nie tak. Tutaj odpowiedzialność wobec wierzycieli przypada nieograniczenie na minimum jednego wspólnika – komplementariusza. Akcjonariusz jest wolny od odpowiedzialności. Jednak w przypadku zaistnienia sytuacji, że nazwa spółki będzie zawierała nazwę lub nazwisko akcjonariusza, to odpowiada on wobec osób trzecich tak samo jak komplementariusze.

Kto jest za to odpowiedzialny za prowadzenie i reprezentowanie spółki ? Otóż zajmuje się tym nie ktoś inny, jak komplementariusze. Jednak czy akcjonariusz nie ma nic do gadania? Nie do końca. Ma on możliwość reprezentowania spółki, ale wyłącznie jako pełnomocnik. W przypadku, gdy dokona w imieniu spółki czynności prawnej, a nie ujawni swojego pełnomocnictwa, przekroczy zakres lub będzie działał bez pełnomocnictwa to wtedy ponosi od pełną odpowiedzialność za swoje działania wobec osób trzecich. Taka sama odpowiedzialność występuje wtedy, gdy nazwisko lub nazwa akcjonariusza zostaną umieszczone w firmie spółki.