Prawa wspólników w spółce z o.o.

Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób zwanych wspólnikami. Odpowiadają oni za zobowiązania spółki w sposób ograniczony. Ta forma prawna jest najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców. Liczba wspólników posiadających udziały w spółce może być dowolna. Prawa wspólników – prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu wspólników – prawo głosu […]