Umowa zlecenie

Podstawę prawną przy zawieraniu umów zlecenie stanowi Kodeks Cywilny. Z przepisów ustawy wynika m.in. że zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania, ale nie odpowiada za efekty swojej pracy. Należy pamiętać, że umowy o pracę nie można zastąpić kontraktami cywilnoprawnymi. Przedsiębiorca nie ma prawa proponować takiego rozwiązania. Jeśli nie jesteś pewny, […]

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy

Dlaczego warto opłacać ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy? Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy jest fakultatywne. Tylko od zleceniobiorcy zależy, czy chce opłacać na nie składkę. Jeżeli wyrazi chęć podlegania pod dobrowolne chorobowe, w razie niezdolności do pracy uzyska prawo do świadczenia z ZUS-u, wśród których wymienia się: – zasiłek chorobowy, – zasiłek macierzyński, – […]