Umowa spółki z o.o.

Aby doszło do zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umowa musi składać się z następujących elementów: – firma i siedziba spółki, – przedmiot działalności spółki, – wysokość kapitału zakładowego, – określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, – liczba i wartość minimalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, – czas […]