Umowa o dzieło – co to jest i na czym polega?

Umowa o dzieło to nawiązanie współpracy pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i przyjmującym dane zlecenie. Jedna strona zobowiązuje się do wykonania określonego zadania, które będzie dawało konkretny rezultat, a druga do zapłaty wynagrodzenia, które określone będzie w umowie. Osoba pracująca na podstawie takiej umowy wykonać może rzeźbę, obraz, stronę internetową, artykuł […]