Wkłady w spółce z o.o. – jak to w końcu z nimi jest?

Obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego to podstawowy obowiązek każdego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnieść go można w zamian za udziały obejmowane w firmie. Wyróżnia się dwa rodzaje wkładów – pieniężne oraz niepieniężne, czyli aport. Możliwe jest także pokrycie udziałów z łącznym wykorzystaniem wkładu mieszanego. Wszelkie kwestie związane […]