Wkład niepieniężny do spółki – nieruchomości

Kapitał zakładowy w spółce odgrywa niezmiernie istotną rolę. Z tego względu ustala się środki majątkowe niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej i spełnienia celów określonych w umowie. Udziały, które stanowią kapitał zakładowy określają również pozycję poszczególnych wspólników w spółce oraz są gwarancją zabezpieczenia interesów przyszłych wierzycieli.

Kapitał zakładowy można pokryć zarówno środkami pieniężnymi, jak i aportami. Wkładem niepieniężnym mogą być prawa zbywalne, jak również świadczenie usług bądź pracy. Bardzo popularnym wkładem do kapitału są nieruchomości, zarówno gruntowe, zabudowane, budynkowe, lokalowe, jak i niezabudowane.

Aby przedsiębiorca mógł wnieść nieruchomość jako aport do spółki musi dysponować następującymi tytułami:
-prawo własności,
-udział we współwłasności,
-prawo użytkowania wieczystego,
-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Co jednak bardzo ważne, aportem nie mogą być dzierżawa bądź najem nieruchomości, a także służebności gruntowe oraz osobiste hipoteki.

aport

Chcesz założyć firmę? Zobacz jak to zrobić -> KLIK

Rozwód, a udziały w spółce

Rozwód w większości przypadków kończy się podziałem majątku. Wiele osób zastanawia się jak wpływa on chociażby na udziały w spółce.

Kwestia ta jest stosunkowo prosta, jednakże należy zwrócić uwagę na kilka okoliczności:

1. Kiedy zostały nabyte udziały?
Jeżeli udziały zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa, wówczas udziały są wyłączną własnością nabywcy. W przypadku gdy zostały one zakupione w czasie trwania związku małżeńskiego, będą one stanowiły współwłasność.

2. Czy została zawarta rozdzielność majątkowa między małżonkami?
Intercyza jednoznacznie określa właściciela akcji, ponieważ współmałżonek świadomie zrezygnował z udziału z majątku drugiej połowy.

3. Z jakiego majątku zostały nabyte udziały?
Jeżeli udziały zostały zakupione z majątku osobistego np. darowizny od rodziców wtedy stanowią one pełną własność nabywcy, jeżeli majątek był wspólny wówczas udziały również muszą zostać podzielone.

Niestety rozwód w większości przypadków oznacza wiele nieprzyjemności związanych z podziałem wszystkiego, co przez cały związek gromadzili współmałżonkowie…