Rozliczenie spółki z ZUS

Wspólnicy spółek samodzielnie opłacają za siebie składki na ubezpieczenia społeczne. Co jednak istotne, kwota ta nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wspólnicy spółek za wyjątkiem spółki cywilnej nie mogą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, a więc od 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli spółka […]