Ocena kondycji finansowej firmy

Wbrew wszechobecnemu przekonaniu – proces oceny kondycji finansowej firmy mimo że przebiega sprawnie, wymaga od przedsiębiorcy przedstawienia różnorodnych dokumentów oraz zaświadczeń, do których zaliczyć możemy m.in.: – posiadane dokumenty założycielskie, które stanowią podstawowy dokument dla każdej działającej firmy jednoosobowej, gdyż na ich podstawie bank zapoznaje się z założeniami firmy, jak […]

Jak zawiesić działalność od 2018 roku?

Wraz z rokiem 2018 w życie weszły nowe przepisy dotyczące ustawy o prawie przedsiębiorców, wchodzących w pakiet ustaw tzw. „Konstytucja dla biznesu”, które wprowadzają możliwość bezterminowego zawieszenia na okres, który zostanie wskazany we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności. Działalność gospodarcza może zostać zawieszona przez: – przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników, […]

Obowiązki organów spółki z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działają organy, które mają swoje określone obowiązki. Wyróżniamy trzy rodzaje organów w spółce z o.o.: 1) Zgromadzenie wspólników Do kompetencji zgromadzenia należy m.in.: – podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych spółki, – wybór członków pozostałych organów spółki i określenie jaki będzie sposób reprezentacji spółki przez zarząd, […]

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to rodzaj spółki kapitałowej, której funkcjonowanie uwarunkowane jest w Kodeksie Spółek Handlowych. Główne cechy spółki akcyjnej: – umowa spółki musi być sporządzona w postaci aktu notarialnego, – wspólnicy spółki, tj. akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, – spółka dysponuje osobowością prawną, – minimalny kapitał zakładowy musi wynosić 100 […]

Zalety i wady spółki komandytowo-akcyjnej

Na początku myślę, że warto napisać, iż najważniejszą różnicą pomiędzy spółką komandytową, a spółką komandytowo-akcyjną jest sposób nabywania kapitału przez emitowanie akcji. Zalety spółki komandytowo-akcyjna: – wyłączona odpowiedzialność akcjonariuszy za wszelkie zobowiązania spółki, – możliwość rozbudowania przedsiębiorstwa na większe rozmiary, – łatwość w pozyskiwaniu kapitału poprzez emitowanie akcji, – przyznanie […]

10 faktów o spółce jawnej

Spółka jawna to spółka osobowa, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Posiada ona tzw. “ułomną osobowość prawną”. Oznacza to, iż nie ma osobowości, lecz zdolność prawną. Spółka jawna ma obowiązek zawarcia w nazwie nazwiska co najmniej jednego wspólnika oraz oznaczenia “spółka jawna”, bądź “sp.j.”. Nie obowiązuje tu żaden minimalny kapitał zakładowy. […]