Jak zawiesić działalność od 2018 roku?

Wraz z rokiem 2018 w życie weszły nowe przepisy dotyczące ustawy o prawie przedsiębiorców, wchodzących w pakiet ustaw tzw. „Konstytucja dla biznesu”, które wprowadzają możliwość bezterminowego zawieszenia na okres, który zostanie wskazany we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności. Działalność gospodarcza może zostać zawieszona przez: – przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników, […]

Spółka partnerska

Więcej na temat sprzedaży spółek – TUTAJ! Spółka partnerska jest spółką tworzoną w celu wykonywania wolnego zawodu przez wspólników (partnerów) w spółce prowadzącej działalność pod własną nazwą. Zawody, które mogą być wykonywane w takiej spółce są ściśle określone. Należą do nich między innymi lekarze, notariusze, księgowi, aptekarze, architekci, biegli rewidenci. […]

10 faktów o spółce jawnej

Spółka jawna to spółka osobowa, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Posiada ona tzw. “ułomną osobowość prawną”. Oznacza to, iż nie ma osobowości, lecz zdolność prawną. Spółka jawna ma obowiązek zawarcia w nazwie nazwiska co najmniej jednego wspólnika oraz oznaczenia “spółka jawna”, bądź “sp.j.”. Nie obowiązuje tu żaden minimalny kapitał zakładowy. […]