Sprawozdanie finansowe bez podpisu – czy to w ogóle jest możliwe?

Roczne sprawozdanie finansowe złożyć muszą wszystkie podmioty gospodarcze, które prowadzą zgodnie z prawem księgi rachunkowe, niezależnie od tego czy konieczność ta wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości lub z samodzielnego wyboru przedsiębiorcy. Do 31 marca każdy podmiot gospodarczy prowadzący księgowość na podstawie ksiąg rachunkowych sporządzić musi sprawozdanie finansowe, a następnie […]