5 rzeczy, które warto wiedzieć o spółce akcyjnej

1. Spółka akcyjna może być założona przez jeden lub więcej podmiotów. Założycielem spółki z o.o. nie może być wyłącznie jednoosobowa spółka z o.o. 2. Spółka akcyjna uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym momencie staje się podmiotem praw i obowiązków, a także może być […]

Prawo własności do nieruchomości – spółka jawna

Wspólnicy spółki jawnej czasem stają przed dylematem, co zrobić, aby wnieść prawo własności nieruchomości do spółki. Odpowiedzi na to pytanie Sąd Najwyższy udzielił w postanowieniach z dnia 14 stycznia 2015 roku (II CSK 85/14) oraz 25 listopada 2015 roku (II CSK 723/14). Postanowienia te mówią: 1) W przypadku, gdy przedmiotem […]

Test wypłacalności spółki z o.o.

Zasadniczym celem takiego testu jest ochrona wierzycieli przed spółkami-dłużnikami, z których egzekucja należności niejednokrotnie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Test wypłacalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polegać ma na zobowiązaniu zarządu do zbadania przed każdorazową wypłatą dokonywaną na rzecz wspólników z majątku spółki, czy transakcja taka nie przyczyni się do utraty płynności […]

Nowe przepisy w rejestracji spółek od 12 lipca!

Coraz więcej osób decyduje się na założenie przedsiębiorstwa. Jedni decydują się na rejestrację spółek, a drudzy na zakup gotowej spółki. Wolisz zarejestrować spółkę niż ją kupić? Uważasz, że jest do bezpieczniejsze rozwiązanie? Pośpiesz się, bo mają zostać wprowadzone nowe przepisy, które sprawią, że znacznie trudniej będzie założyć firmę przez Internet. […]

Reprezentacja spółki z o.o.

Temat reprezentacji należy zacząć od wyjaśnienia danego pojęcia, gdyż może być ono różnie interpretowane. Reprezentacja spółki oznacza podejmowanie w jej imieniu wszelkich działań w sferze zewnętrznej. Reprezentacja spółek z o.o. prowadzona jest przez zarząd danej spółki. W tej kwestii poza pewnymi wyjątkami ma on pełne kompetencje, a więc jest uprawniony […]

Trochę o fundacji…

Fundacja zakładana jest w celu społecznie lub gospodarczo użytecznym. Bardzo ważne jest także, że jej cel jest niezarobkowy. Aby założyć fundację należy: 1. Ustalić wysokość funduszu założycielskiego i ustanowić akt fundacyjny. 2. Opracować statut, czyli dokument określający organizację, a także sposób działania fundacji. 3. Zarejestrować fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym. […]

Rozwód, a udziały w spółce

Rozwód w większości przypadków kończy się podziałem majątku. Wiele osób zastanawia się jak wpływa on chociażby na udziały w spółce. Kwestia ta jest stosunkowo prosta, jednakże należy zwrócić uwagę na kilka okoliczności: 1. Kiedy zostały nabyte udziały? Jeżeli udziały zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa, wówczas udziały są wyłączną własnością nabywcy. […]

Spółka cicha, spółka lwia?

Zapewne każdy z nas miał kontakt z pojęciem spółki. Do najbardziej znanych należą spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna. Tymczasem do czynienia możemy mieć także z o wiele mniej popularnymi podmiotami np. spółką cicha bądź lwią. Działalność spółki cichej możliwa jest na podstawie zasady o […]

Wady i zalety spółki komandytowej

Spółka kapitałowa to forma prowadzenia przedsiębiorstw, wykorzystywana zazwyczaj w przypadku największych firm. Struktura ta to idealne rozwiązanie dla osoby, która nie darzy swoich wspólników na tyle dużym zaufaniem, aby dzielić z nimi swoją władzę. Zalety spółki komandytowej: 1. Istnieje możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników. 2. Opodatkowanie na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. […]

Pozytywy i negatywy spółki partnerskiej

Przedsiębiorcy często decydują się na spółkę partnerską, ponieważ jest atrakcyjną formą prowadzenia firmy. Czy ten rodzaj spółki to dobre rozwiązanie? Czy zalety są większe niż jej wady? Spółka partnerska jest osobową spółką handlową. Mogą ją założyć co najmniej dwie osoby, które wykonują wolne zawody. Spółka partnerska nie posiada osobowości oprawnej, […]