Czy małoletni może być przedsiębiorcą?

Często zadajemy sobie pytanie czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą. Osoba niepełnoletnia to osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Natomiast kobieta może osiągnąć pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa. Czy małoletni posiada zdolność do czynności prawnych? Zdolność do czynności prawnych to zdolność do samodzielnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Małoletnich […]

Uchwała Wspólników – kto, gdzie i kiedy?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prawną. To na jej podstawie zakładane jest najwięcej przedsiębiorstw. Najważniejszym organem w spółce z o.o. jest Zgromadzenie Wspólników, które odpowiada za podejmowanie istotnych decyzji dotyczących firmy. Podjęte decyzje zapadają w formie uchwały. Uchwała wspólników zapada większością głosów. W przypadku kiedy zamierza się […]

Spółka partnerska

Spółka partnerska należy do spółek osobowych, którą tworzą wspólnicy zwani partnerami. Założona jest w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Prawo zabrania zakładania tej formy spółki w celu innym niż wykonywanie wolnego zawodu, czy też prowadzenie innej działalności gospodarczej. Partnerzy, czyli kilka słów o wspólnikach. […]

Skutki podatkowe przekształcenia spółki

Spółka kapitałowa to forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, która najczęściej wykorzystywana jest w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw oraz w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. Spółka osobowa należy do spółek prawa handlowego, której działalność oparta jest na osobistych relacjach wspólników oraz prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firma. Spółki osobowe to: spółka jawna, spółka partnerska, […]