Kontrola składu wspólników – spółka z o.o.

Powodów do kontroli składu wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest wiele. Bardzo często podczas powstawania spółki zakłada się, że krąg wspólników będą tworzyły ściśle określone podmioty. W takiej sytuacji konieczne jest zabezpieczenie tych założeń, a najlepszym na to sposobem jest ograniczenie praw do zbywania oraz nabywania udziałów.

Umowa spółki może zakładać przykładowo, że do sprzedaży udziałów konieczne jest uzyskanie zgody Zarządu bądź Zgromadzenia Wspólników. Bardzo często zakłada się również, że zgoda ta musi być ogłoszona jednogłośnie bądź większością głosów.

Jeszcze większe problemy mogą być z zakupem udziałów. W takim przypadku możemy mieć do czynienia między innymi z utrudnieniami czasowymi, które wyłączają prawa wspólników do zbywania udziałów przez określony czas od rejestracji spółki w KRS, ograniczenia podmiotowe, które określają, że potencjalny nabywca musi spełniać określone uprawnienia i posiadać wymagane kwalifikacje. Ograniczenia mogą mieć również charakter przedmiotowy, które wymuszają aby potencjalny nabywca  prowadził podmiot określonej działalności gospodarczej.

Test wypłacalności spółki z o.o.

Zasadniczym celem takiego testu jest ochrona wierzycieli przed spółkami-dłużnikami, z których egzekucja należności niejednokrotnie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Test wypłacalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polegać ma na zobowiązaniu zarządu do zbadania przed każdorazową wypłatą dokonywaną na rzecz wspólników z majątku spółki, czy transakcja taka nie przyczyni się do utraty płynności finansowej przez spółkę i nie utraci zdolności do wykonywania zobowiązań w przeciągu najbliższego roku.

Słuszność tego testu nie podlega żadnej wątpliwości, jednocześnie budzi jednak on wiele kontrowersji. Po pierwsze, trudno przewidzieć jak spółka będzie funkcjonować za kilka miesięcy. Ponadto duży wpływ na jej działalność ma otoczenie, w którym funkcjonuje, także na jej zdolność do wykonywania zobowiązań.
Test wypłacalności przyniesie przewidywane korzyści wyłącznie jeżeli zarząd do danego tematu podejdzie z należytą starannością. Tym samym niestety znacząco utrudni członkom zarządu prowadzenie bieżących spraw spółki.