Jak wystawić fakturę uproszczoną?

Fakturę uproszczoną przedsiębiorca może wystawić w sytuacji, gdy kwota należności, która zostanie wskazana na fakturze ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro. Możliwość wystawienia faktury uproszczonej przewiduje ustawa o podatku od towarów i usług. Możliwość wystawienia faktury uproszczonej nie jest uzależniona od tego, czy dany podatnik jest […]

Umowa spółki z o.o.

Aby doszło do zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umowa musi składać się z następujących elementów: – firma i siedziba spółki, – przedmiot działalności spółki, – wysokość kapitału zakładowego, – określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, – liczba i wartość minimalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, – czas […]

Spółka z o.o. komandytowa

Coraz większą popularnością na rynku cieszą się spółki z o.o. komandytowe. Ta nietypowa struktura to nic innego jak spółka komandytowa, w której jednym ze wspólników, a konkretnie komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komandytariuszem może być z kolei każda inna jednostka, zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna. Więcej o […]

5 sposobów dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników

Pożyczka – popularną formą dofinansowania spółki jest udzielenie pożyczki przez wspólnika. Jej atutem jest to, że środki w ten sposób uzyskane mogą od razu zostać wykorzystane. Należy pamiętać, że udzielenie pożyczki nie oznacza powiększania kapitału zakładowego. Kolejną zaletą udzielenia pożyczki przez wspólnika jest zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dopłaty […]

Odpowiedzialność członka Zarządu za zaległości podatkowe

Za zaległości podatkowe może ponosić odpowiedzialność członek Zarządu Spółki z o.o. lub spółki z o.o. w organizacji, jak również byli członkowie. W przypadku byłych członków zarządu odpowiedzialność ogranicza się jednak do zaległości, których termin płatności minął w czasie pełnienia funkcji członka Zarządu. Jeżeli spółka w organizacji nie miała powołanego Zarządu […]

Wniosek rejestracyjny spółki z o.o.

PROWADŹ FIRMĘ BEZPIECZNIE – WRÓĆ NA STRONĘ GŁÓWNĄ **** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z każdym dniem zyskuje na popularności. Pierwszym krokiem do jej rejestracji jest sporządzenie odpowiedniego wniosku, do którego dołączone będą dokumenty: KRS-W3 → wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, – KRS-WE → załącznik do wniosku o rejestrację […]

ZUS a wspólnicy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością daje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez wspólników wieloosobowej spółki. W przypadku, gdy zakładania jest jednoosobowa spółka z o.o. to jej założyciel ma obowiązek opłacania ZUS. Dlaczego? Przedsiębiorca traktowany jest jako osoba fizyczna wykonująca pozarolniczą działalność. Wspólnik jednoosobowej […]

Odpowiedzialność w przypadku braku środków finansowych spółki z o.o.

Warto podkreślić, że w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy są odrębnym podmiotem prawa i to spółka, jako podmiot odpowiada za zobowiązania wobec dłużnika. Wierzyciel nie ma prawa oczekiwać od wspólników zapłaty swojej wierzytelności przysługującej mu wobec spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybieraną formą prawną wśród wszystkich spółek. Wspólnicy […]

Siedziba i adres spółki z o.o.

Siedziba oraz adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zazwyczaj uważany jest za to samo, jednak tak nie jest. Różnica między siedzibą i adresem spółki widoczna jest najczęściej, w przypadku, gdy istnieje konieczność zmiany siedziby lub adresu. Siedziba spółki może zostać zmieniona jedynie w drodze zmiany umowy spółki, natomiast zmiana adresu spółki […]

Prokurent, a spółka z o.o.

Prokura to pełnomocnictwo, które udziela się osobie fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Udziela jej przedsiębiorca dysponujący wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Prokura stanowi wyłącznie umocowanie do wykonywania pewnych czynności, nie nakłada jednak na osobę obowiązku działania w imieniu przedsiębiorcy. Jak zatem wygląda odpowiedzialność prokurenta? Do odpowiedzialności za […]

Page 1 Page 2 Page 3