Zbycie udziałów spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych, to oznacza, że każdy ze wspólników zobligowany jest do wniesienia wkładu pokrywającego kapitał zakładowy. W ten sposób wspólnicy pozyskują udziały. Czym jest udział w spółce z o.o.? Zgodnie z przepisami prawa handlowego udział to podstawowy element wyznaczający pozycję prawną wspólnika spółki z […]