Nowe obowiązki dla spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych

Wraz z nowy rokiem 2020 pojawiły się nowe obowiązki dla spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych, a dotyczą one dematerializacji i konieczności prowadzenia strony internetowej. Na czym polega dematerializacja akcji? Najprościej mówiąc jest to zmiana formy akcji z dokumentu, czyli akcji papierowe na zapis w systemie teleinformatycznym. Dematerializacja dotyczyć będzie jedynie akcji […]