Prawo własności do nieruchomości – spółka jawna

Wspólnicy spółki jawnej czasem stają przed dylematem, co zrobić, aby wnieść prawo własności nieruchomości do spółki. Odpowiedzi na to pytanie Sąd Najwyższy udzielił w postanowieniach z dnia 14 stycznia 2015 roku (II CSK 85/14) oraz 25 listopada 2015 roku (II CSK 723/14). Postanowienia te mówią: 1) W przypadku, gdy przedmiotem […]

Spółka jawna

Więcej informacji o spółkach na naszej stronie głównej! Spółka jawna, w przeciwieństwie do cywilnej, jest spółką handlową, co oznacza, że jej funkcjonowanie jest określone w Kodeksie Spółek Handlowych. Jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka handlowa dysponuje osobowością prawną, czyli jest uprawniona do podejmowania we własnym imieniu decyzji i […]

10 faktów o spółce jawnej

Spółka jawna to spółka osobowa, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Posiada ona tzw. “ułomną osobowość prawną”. Oznacza to, iż nie ma osobowości, lecz zdolność prawną. Spółka jawna ma obowiązek zawarcia w nazwie nazwiska co najmniej jednego wspólnika oraz oznaczenia “spółka jawna”, bądź “sp.j.”. Nie obowiązuje tu żaden minimalny kapitał zakładowy. […]