Kto powinien reprezentować spółkę cywilną?

Funkcjonowanie spółki cywilnej zostało uregulowane w kodeksie cywilnym, a nie kodeksie spółek handlowych, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych spółek.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej i to właśnie przede wszystkim to wyróżnia ją na tle reszty podmiotów gospodarczych. Wynika z tego, że podmiotami prawa są wspólnicy spółki, a nie sama spółka. Są oni również współwłaścicielami zgromadzonego w ramach spółki kapitału i to oni odpowiadają za wszelkie zobowiązania związane z działalnością spółki.

Wspólnicy rejestrując spółkę za pomocą wniosku CEIDG-1 jej interesy będą prowadzić pod swoim nazwiskiem.

Spółka cywilna nie posiada organów, a wszelkie decyzje podejmują osobiście jej wspólnicy. To oni również reprezentują spółkę. Ważne jest aby nie mylić prowadzenia spraw spółki z jej reprezentacją. Za pierwsze uznaje się czynności podejmowane by spółka mogła normalnie funkcjonować. Reprezentacja to czynności które przekraczają zakres tych zadań. Ponadto jest to również występowanie przed podmiotami spoza spółki, zawieranie umów oraz podejmowanie decyzji mających wpływ na jej funkcjonowania.

Forma opodatkowania spółki cywilnej

Decydując się na otworzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej przedsiębiorca musi dokonać jeszcze jednej poważnej decyzji, która będzie bardzo poważnie rzutowała na jej późniejsze funkcjonowanie, chodzi o jej formę opodatkowania.

Do wyboru przedsiębiorcy są:
– opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według dwustopniowej skali podatkowej (18%, 32%),
– opodatkowanie podatkiem liniowym o wysokości 19%,
– opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– opodatkowanie według karty podatkowej.

Niestety nie jest także, że wszyscy wspólnicy mogą wybierać spośród czterech wariantów. Podatek na zasadach ogólnych może wybrać każdy. W zależności od osiąganych dochodów będzie je ewidencjonować w podatkowej książce przychodów i rozchodów bądź księdze rachunkowej. Dokładne taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku podatku liniowego.
Karta podatkowa dostępna jest natomiast wyłącznie dla ściśle określonej listy przedsiębiorców. Wówczas do naczelnik urzędu skarbowego ustali rzeczywistą wysokość podatku.