Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to rodzaj spółki kapitałowej, której funkcjonowanie uwarunkowane jest w Kodeksie Spółek Handlowych. Główne cechy spółki akcyjnej: – umowa spółki musi być sporządzona w postaci aktu notarialnego, – wspólnicy spółki, tj. akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, – spółka dysponuje osobowością prawną, – minimalny kapitał zakładowy musi wynosić 100 […]