Sekcje PKD

Polska Klasyfikacja Działalności została już omówiona w tym wpisie. Poniżej przedstawiamy sekcje, z których składa się PKD. Sekcje PKD: sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, sekcja B – górnictwo i wydobywanie, sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą […]