Rodzaje spółek

Rodzaje spółek zależą od celu na jaki są kupowane, bądź zakładane. Wszystkie zazwyczaj służą prowadzeniu działalności gospodarczej. Spółki to rodzaj działalności osób prawnych lub fizycznych oparty na umowie lub statucie. Rodzaje spółek: Spółki prawa administracyjnego – spółka wodna – spółka do zagospodarowania wspólnot gruntowych  Spółki prawa cywilnego – spółka cywilna […]

Różnice między spółkami osobowymi a kapitałowymi.

Spółka osobowa jest spółką prawa handlowego, której działalność opiera się na więzi między jej wspólnikami. W odróżnieniu od spółek kapitałowych, nie ma możliwości otworzenia jednoosobowej spółki osobowej. Z ogólnej charakterystyki należy wiedzieć, że spółki osobowe są jednostkami organizacyjnymi posiadającymi zdolność prawną, co pozwala na samodzielne uczestniczenie w obrocie gospodarczym, jednak […]

Rodzaje i charakterystyka spółek

Przedstawiamy krótkie zestawienie najważniejszych cech form prawnych przewidzianych przez prawo handlowe. Zachęcamy do zapoznania się z zaletami i wadami spółek. Jeśli stoją Państwo przed wyborem formy prowadzonej działalności być może poniższy filmik ukaże Państwo szeroki wachlarz dostępnych opcji lub pomoże podjąć decyzję.