Rejestracja spółki z o.o. online – krok po kroku

Spółka z o.o. jako jedna z niewielu spółek może zostać założona za pośrednictwem Internetu. Wymogi co do założenia spółki z o.o. online są bardzo podobne, jak przy zakładaniu spółki tradycyjnie. Jednak przebieg tego procesu jest inny. Oto jak krok po kroku założyć spółkę z o.o. przez internet:

  1. Rejestracja użytkowników w systemie eMS,

  2. Przygotowanie niezbędnych danych do rejestracji spółki z o.o. (nazwa, dane adresowe, właściwy sąd rejestrowy, lista wspólników),

  3. Wprowadzenie danych do formularzy wniosków oraz zdefiniowanie przedmiotu działalności powstającej spółki,

  4. Wygenerowanie dokumentów i wniosku,

  5. Podpisanie dokumentów podpisem elektronicznym,

  6. opłacenie wniosku za pomocą systemu eCard (wpis do KRS oraz ogłoszenie w MsiG),

  7. Przesłanie wniosków do właściwego sądu rejestrowego.

spolka-z-o-o-online