Księga akcyjna w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna jest formą spółki kapitałowej opierającej się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał składa się z wkładów założycieli, którzy po jego pokryciu stają się współwłaścicielami spółki. Spółki akcyjne funkcjonują na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka akcyjna nabywa osobowość prawną z momencie wpisania jej do rejestru przedsiębiorców. […]