Obowiązki organów spółki z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działają organy, które mają swoje określone obowiązki. Wyróżniamy trzy rodzaje organów w spółce z o.o.: 1) Zgromadzenie wspólników Do kompetencji zgromadzenia należy m.in.: – podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych spółki, – wybór członków pozostałych organów spółki i określenie jaki będzie sposób reprezentacji spółki przez zarząd, […]