Jak wygląda prowadzenie jednoosobowej spółki z o.o.?

Utworzenie spółki odbywa się nie w formie umowy, ale aktu założycielskiego. Założyciel jednoosobowej spółki ma pełne uprawnienia zgromadzenia wspólników. Wszystkie decyzje podejmuje jedna osoba, co skutkuje kilkoma uproszczeniami: nie ma konieczności zwoływania zgromadzeń, podejmowanie uchwał nie wymaga liczenia głosów, nie przeprowadza się tajnych głosowań. Jednakże prowadzenie jednoosobowej spółki wiąże się […]