Prokurent w spółce z o.o.

Kim jest prokurent? To pełnomocnik handlowy przedsiębiorcy, którym może zostać każda osoba fizyczna pod warunkiem, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. UWAGA! Prokurentem nie może zostać członek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki z o.o. Prokura zostaje udzielona na piśmie, jest to obowiązek konieczny, aby miała ona moc prawną. […]