Rodzaje spółek

Rodzaje spółek zależą od celu na jaki są kupowane, bądź zakładane. Wszystkie zazwyczaj służą prowadzeniu działalności gospodarczej. Spółki to rodzaj działalności osób prawnych lub fizycznych oparty na umowie lub statucie. Rodzaje spółek: Spółki prawa administracyjnego – spółka wodna – spółka do zagospodarowania wspólnot gruntowych  Spółki prawa cywilnego – spółka cywilna […]