Sekcje PKD

Polska Klasyfikacja Działalności została już omówiona w tym wpisie. Poniżej przedstawiamy sekcje, z których składa się PKD. Sekcje PKD: sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, sekcja B – górnictwo i wydobywanie, sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą […]

Przedmiot Działalności Gospodarczej

Dowiedz się więcej na temat spółek ! **** Każdy, kto decyduje się na otworzenie własnej firmy w pewnym etapie będzie musiał dokonać wyboru odpowiedniego PKD, czyli określenia przedmiotu działalności gospodarczej. Czym jest PKD? Skrót ten oznacza „Polską Klasyfikację Działalności”. To zbiór wszystkich rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, które funkcjonują w gospodarce narodowej. […]