Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo to z jednej strony czynność prawna, która jest oświadczeniem woli mocodawcy upoważniająca osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Z drugiej zaś strony to dokument, na mocy którego udzielane jest pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo ogólne charakteryzuje się tym, że zawierane jest w dowolnej formie. Podstawą […]