Organy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Prowadzenie działalności w tej formie posiada wiele korzyści, z których przedsiębiorcy chętnie korzystają. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy. Zgromadzenie wspólników. Jest organem uchwałodawczym oraz decyduje o najważniejszych sprawach spółki. Zgromadzenie wspólników tak […]