Odwołanie prokurenta spółki

Zacznijmy od tego, czym jest prokura? To rodzaj pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę, które musi zostać zgłoszone we właściwym rejestrze przedsiębiorców. Prokurent po jej ustanowieniu ma możliwość podejmowania działań w imieniu spółki. Czy wspólnicy spółki mogą odwołać prokurenta? Wspólnicy spółki mogą zrezygnować z udzielonej prokury w przypadku, gdy zauważą, że podejmowane […]