Odpowiedzialność w przypadku braku środków finansowych spółki z o.o.

Warto podkreślić, że w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy są odrębnym podmiotem prawa i to spółka, jako podmiot odpowiada za zobowiązania wobec dłużnika. Wierzyciel nie ma prawa oczekiwać od wspólników zapłaty swojej wierzytelności przysługującej mu wobec spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybieraną formą prawną wśród wszystkich spółek. Wspólnicy […]