Obowiązki wspólników spółki z o.o.

Osoby, które decydują się na prowadzenie firmy w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą przygotować się na konieczność wypełniania obowiązków z tego wynikających. Wspólnicy spółki odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób ograniczony. Do obowiązków wspólników spółki z o.o. należą: – obowiązek wniesienia wkładu – obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu – […]