Obowiązki likwidatora spółki z o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z wyznaczeniem konkretnych likwidatorów. Zazwyczaj są to członkowie zarządu wskazani przez zgromadzenie wspólników. Zdarza się też, że osoba likwidatora jest z góry określona w umowie spółki. Jakie są obowiązki likwidatora spółki z o.o.? Pierwszym krokiem w otwarciu likwidacji spółki jest podjęcie odpowiedniej uchwały […]