Dlaczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymuje numer NIP?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może w czasie rejestracji wystąpić o nadanie numeru NIP i REGON. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych przedsiębiorstwa kapitałowe w organizacji, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Numer NIP to skrót od Numeru […]