Prosta spółka akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna to nowy typ spółki kapitałowej, której działalność uregulowano w Kodeksie Spółek Handlowych. Jej wprowadzenie do obrotu prawnego ułatwi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększy możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców, którzy często konkurują z firmami działającymi na podstawie korzystnych przepisów w innych krajach. PSA ma konstrukcję nowoczesnej, niepublicznej […]