Mikro, mały i średni przedsiębiorca

O wielkości firmy decyduje ilość zatrudnionych pracowników oraz uzyskiwane przez nią dochody. Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajduje się w ustawie “Prawo Przedsiębiorców”. 1. Mikroprzedsiębiorca – zatrudniania średniorocznie poniżej 10 pracowników. Roczny obrót ze sprzedaży nie przekracza równowartości 2 milionów euro. 2. Mały przedsiębiorca – średniorocznie zatrudnia 50 pracowników, […]