Spółka komandytowa

Jest to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada jeden wspólnik w sposób nieograniczony, a drugiego odpowiedzialność jest ograniczona. Spółka komandytowa cechuje się trwałym względnie składem osobowym, znaczeniem cech osobistych wspólników oraz brak wyodrębnionych organów prowadzących sprawy spółki. Spółka komandytowa nie posiada […]

Spółka cywilna – wady i zalety

Spółka cywilna jest rodzajem spółki nie posiadającej osobowości prawnej. Nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa, podmiotami prawa pozostają wspólnicy spółki cywilnej. Nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich współwłasność łączną. Jakie są zalety oraz wady tego rodzaju spółki? Spółka cywilna od strony pozytywnej: – Umowa Założenie spółki […]

Spółka cywilna

Spółka nie posiada osobowości prawnej, nie posiada podmiotowości prawnej. Ten rodzaj spółki jest konstrukcją regulowaną przez prawo zobowiązań. Podmiotami prawa są wspólnicy spółki, czyli nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do ich majątku. Wspólnicy posiadają firmę, a nie spółka cywilna. Umowa spółki cywilnej zobowiązuje ją do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Ich […]

Wady i zalety spółki jawnej

Spółka jawna jak każdy inny rodzaj spółki ma swoje wady i zalety Wszyscy przedsiębiorcy, którzy biorą pod uwagę ten rodzaj powinny się z nimi zapoznać. Do zalet spółki z pewnością możemy zaliczyć: 1. Podmiotowość prawna – spółka jest podmiotem praw i obowiązków, a więc ma możliwość zaciągania kredytów oraz zawierania […]

10 faktów o spółce jawnej

Spółka jawna to spółka osobowa, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Posiada ona tzw. “ułomną osobowość prawną”. Oznacza to, iż nie ma osobowości, lecz zdolność prawną. Spółka jawna ma obowiązek zawarcia w nazwie nazwiska co najmniej jednego wspólnika oraz oznaczenia “spółka jawna”, bądź “sp.j.”. Nie obowiązuje tu żaden minimalny kapitał zakładowy. […]

Pozytywy i negatywy spółki partnerskiej

Przedsiębiorcy często decydują się na spółkę partnerską, ponieważ jest atrakcyjną formą prowadzenia firmy. Czy ten rodzaj spółki to dobre rozwiązanie? Czy zalety są większe niż jej wady? Spółka partnerska jest osobową spółką handlową. Mogą ją założyć co najmniej dwie osoby, które wykonują wolne zawody. Spółka partnerska nie posiada osobowości oprawnej, […]

Spółka partnerska

Spółka partnerska należy do spółek osobowych, którą tworzą wspólnicy zwani partnerami. Założona jest w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Prawo zabrania zakładania tej formy spółki w celu innym niż wykonywanie wolnego zawodu, czy też prowadzenie innej działalności gospodarczej. Partnerzy, czyli kilka słów o wspólnikach. […]

PROKURA

Pojęciem prokury określamy specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych (prokurenta), którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Prokura daje prawo do dokonywania czynności (sądowych i pozasądowych) związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (z wyjątkiem zbywania i obciążania przedsiębiorstwa i nieruchomości). Jakie są rodzaje […]

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy jest rodzajem rejestru publicznego, za którego funkcjonowanie odpowiadają sądy rejestrowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego początki sięgają do 2001 roku. KRS pozwala uzyskać informacje o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do KRS w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w kilkudziesięciu ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na […]

Gotowa spółka

Coraz więcej osób marzy o własnej firmie. Chęć prowadzenia własnego biznesu jest tak ogromna, że pojawiają się ciągle nowe sposoby na otworzenie własnej działalności. Rynek coraz bardziej się zapełnia, więc nic dziwnego, że przyszli przedsiębiorcy chcą szybko, sprawnie i bezpiecznie zacząć funkcjonować na rynku. Niestety nie wszyscy mogą pochwalić się […]

Page 1 Page 2 Page 3