Wniosek rejestracyjny spółki z o.o.

PROWADŹ FIRMĘ BEZPIECZNIE – WRÓĆ NA STRONĘ GŁÓWNĄ **** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z każdym dniem zyskuje na popularności. Pierwszym krokiem do jej rejestracji jest sporządzenie odpowiedniego wniosku, do którego dołączone będą dokumenty: KRS-W3 → wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, – KRS-WE → załącznik do wniosku o rejestrację […]

Spółka partnerska

Więcej na temat sprzedaży spółek – TUTAJ! Spółka partnerska jest spółką tworzoną w celu wykonywania wolnego zawodu przez wspólników (partnerów) w spółce prowadzącej działalność pod własną nazwą. Zawody, które mogą być wykonywane w takiej spółce są ściśle określone. Należą do nich między innymi lekarze, notariusze, księgowi, aptekarze, architekci, biegli rewidenci. […]

Spółka jawna

Więcej informacji o spółkach na naszej stronie głównej! Spółka jawna, w przeciwieństwie do cywilnej, jest spółką handlową, co oznacza, że jej funkcjonowanie jest określone w Kodeksie Spółek Handlowych. Jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka handlowa dysponuje osobowością prawną, czyli jest uprawniona do podejmowania we własnym imieniu decyzji i […]