O fundacji – najważniejsze informacje

Fundacja to forma organizacji pozarządowej. Jej najważniejszym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut mówiący o regułach dysponowania kapitałem. Fundacje po stowarzyszeniach stanowią drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych. Fundacja jest bezosobowa, czyli nie jest uzależniona od osób fizycznych. W Polsce fundacje działają w oparciu […]