Forma opodatkowania spółki cywilnej

Decydując się na otworzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej przedsiębiorca musi dokonać jeszcze jednej poważnej decyzji, która będzie bardzo poważnie rzutowała na jej późniejsze funkcjonowanie, a chodzi o formę jej opodatkowania. Do wyboru przedsiębiorca ma: – opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według dwustopniowej skali podatkowej (18%*, 32%), – opodatkowanie […]