Jak dokonać zmian w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Wszelkie modyfikacje, które podjęte zostały przez właścicieli i wspólników powodują, że treść obecnie zawartej umowy musi także ulec zmianie. W takiej sytuacji wymagana jest uchwała wspólników, która podjęta powinna zostać podczas zgromadzenia. Istnieje także sytuacja kiedy nie ma konieczności zwoływania zebrania. Warunki, jakie muszą być wówczas spełnione to m.in. obecność […]