Absolutorium

Absolutorium to określenie aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium = stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasowym. Istota absolutorium to brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej, a nie do programu czy składu organu wykonawczego. Absolutorium jest jedną z […]