Trochę o fundacji…

Fundacja zakładana jest w celu społecznie lub gospodarczo użytecznym. Bardzo ważne jest także, że jej cel jest niezarobkowy. Aby założyć fundację należy: 1. Ustalić wysokość funduszu założycielskiego i ustanowić akt fundacyjny. 2. Opracować statut, czyli dokument określający organizację, a także sposób działania fundacji. 3. Zarejestrować fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym. […]